Botoks

Informacje ogólne:

Powstawanie zmarszczek może wynikać z różnych przyczyn. Obok naturalnych procesów starzenia skóry, rolę odgrywają także cechy indywidualne, styl życia (np. palenie) oraz czynniki zewnętrzne (np. słońce). Istotnym czynnikiem jest także nadaktywność drobnych mięśni mimicznych twarzy, które często nieświadomie napinamy – np. przy uśmiechu czy marszczeniu czoła. Współcześnie stosuje się różne metody mające pomóc w korekcji niechcianych zmarszczek. Przez wstrzyknięcie toksyny botulinowej A (botox) można kształtować zmarszczki dynamiczne, tj. takie które powstają przez nadmierną aktywność mięśni mimicznych. Toksyna, botoks hamuje przewodnictwo impulsów nerwowych, które powodują napinanie mięśni. Brak impulsu nerwowego powoduje rozluźnienie odpowiednich mięśni. Rozluźnienie to widoczne jest na powierzchni skóry w postaci wyraźnie wygładzonych zmarszczek. Ponieważ toksyna botulinowa (botox) jest wstrzykiwana do konkretnych, wybranych mięśni, inne mięśnie pozostają nienaruszone, dzięki czemu nie powstaje efekt maski.

Toksyna Botulinowa – Botox w Ortoclinic Wrocław

Toksyna botulinowa A jest stosowana przede wszystkim w okolicach zmarszczek czoła, „zmarszczek gniewu“ u nasady nosa (gładzizny) i przy promienistych zmarszczkach w kącikach oczu („kurzych łapek“). Zmarszczki środkowej części twarzy tylko warunkowo można ostrzykiwać toksyną botulinową, ponieważ może to negatywnie wpływać na mimikę (np. uśmiech). Toksyną botulinową (botoks) można również przeciwdziałać obniżaniu kącików ust, powstawaniu grudek na brodzie i zmarszczek na szyi. Zmarszczek pojawiających się w wyniku naturalnych procesów starzenia, a nie w wyniku nadmiernej aktywności mięśni, nie można efektywnie korygować przez stosowanie toksyny botulinowej. Te zmarszczki można korygować przy użyciu innych technik, np. stosując odpowiednie materiały wypełniające, własny tłuszcz lub techniki laserowe.

Botox jest stosowany w medycynie od wielu lat. Środek ten stosuje się przede wszystkim w przypadku zaburzeń wynikających z różnych schorzeń (np. skurcz powiek, kręcz szyi). W medycynie kosmetycznej toksyna botulinowa (botox) jest dopuszczona jedynie w odniesieniu do zmarszczki gniewu. Od lat stosuje się jednak toksynę botulinową A także w terapii innych, wymienionych wyżej zmarszczek. Takie stosowanie toksyny botulinowej (botoxu) A, poza obszarem dopuszczenia (off-label-use) jest, za Pana(i) zgodą, możliwe i dopuszczalne.

Ortoclinic Wrocław – zapraszamy do kontaktu i umówienia zabiegu z wykorzystaniem botoxu.

Procedura zabiegu:

W Ortoclinic Wrocław zabieg właściwy odbywa się na specjalnym fotelu terapeutycznym i trwa około 20 minut. Okolice, które zostaną objęte zabiegiem, są oczyszczane, dezynfekowane i, w razie konieczności, schładzane odpowiednimi kompresami. Następnie dokładnie odmierzona dawka substancji czynnej jest wstrzykiwana – przez bardzo cienką igłę, wkłutą w precyzyjnie określony wcześniej punkt. Znieczulenie okolic, w których wykonywane są iniekcje, nie jest konieczne.

W dalszej kolejności, ostrzykiwane okolice są ponownie schładzane, aby zapobiec powstawaniu opuchlizny i krwiaków. Po zabiegu można natychmiast opuścić klinikę, bez konieczności odkładania innych zajęć przewidzianych na dany dzień.

Działania niepożądane i komplikacje:

Ogólnie stosowanie preparatów zawierających toksynę botulinową (botox) nie powoduje komplikacji. W przypadku zabiegów dotyczących wybranych mięśni, mogą jednak wystąpić działania niepożądane.

 • Miejscowe bóle w punkcie wkłucia
 • Krwiaki
 • Zmęczenie
 • Objawy grypopodobne
 • Niepożądane otępienie sąsiadujących mięśni
 • Przejściowe opadanie powieki górnej (ptoza) lub brwi
 • Przejściowe zaburzenie widzenia (widzenie podwójne)
 • Opuchlizna i zaczerwienienie tkanek
 • Reakcje alergiczne
 • Suchość w ustach
 • Nadmierne osłabienie ostrzykiwanych mięśni

Zakres i częstość efektów niepożądanych różnią się znacznie w zależności od dawki, miejsca, w którym dokonywana jest iniekcja, typu preparatu. Podobnie jednak jak efekty planowane, również te niepożądane efekty działania toksyny botulinowej są całkowicie odwracalne. Nie pozostają zatem żadne trwałe uszkodzenia.

Ograniczenie stosowania (przeciwwskazania):

Nie u każdej osoby można bezpiecznie stosować toksynę botulinową. Przed zabiegiem lekarz omawia z pacjentem ewentualne przeciwskazania. Do czynników stanowiących przeciwwskazanie do stosowania toksyny botulinowej należą:

 • Określone schorzenia nerwów i mięśni (np. miastenia, zespół Lamberta-Eatona)
 • Zaburzenia krzepliwości krwi
 • Alergie na toksynę botulinową lub składniki stosowanego preparatu
 • Zapalenia w okolicy planowanego zabiegu
 • Przyjmowanie określonych leków (np. środków rozrzedzających krew, pewnych antybiotyków)
 • Ciąża i karmienie piersią.

Efekt zabiegu i jego trwałość:

Pierwsze widoczne efekty zabiegu z zastosowaniem toksyny botulinowej (botox) widoczne są po 2-10 dniach od iniekcji. Po około 2 tygodniach osiągany jest maksymalny efekt. U większości ludzi działanie substancji utrzymuje się przez około 3 miesiące. Potem mięśnie odzyskują swoje pierwotne funkcje i zmarszczki stają się ponownie widoczne. Ponowne zastosowanie toksyny botulinowej jest możliwe. W rzadkich przypadkach, po wielokrotnych wykonywaniach zabiegów z zastosowaniem toksyny botulinowej, dochodzi do wykształcenia przeciwciał na substancję czynną. Prowadzi to do zanikania lub braku efektów.

Nie można zagwarantować zadowalającego efektu leczenia. Szczególnie w przypadku pierwszego zabiegu trudno określić odpowiednią dawkę substancji z absolutną pewnością. Nie można też dokładnie przewidzieć, jak długo utrzyma się u Pana(i) efekt zabiegu i jak intensywny będzie. Czasami po pierwszym zabiegu konieczne jest zastosowanie ostrzyknięć dodatkowych, ponieważ pierwotna dawka okazuje się zbyt mała i efekt jest niezadowalający. W bardzo rzadkich przypadkach, mimo zastosowania prawidłowej dawki i starannej procedury, efekt może nie wystąpić.

Po zabiegu:

W pierwszych godzinach po zabiegu nie powinien się Pan/nie powinna się Pani kłaść, głowę należy trzymać w górze, ponieważ substancja potrzebuje czasu, zanim mięśnie wchłoną ją całkowicie. Ostrzykiwane mięśnie należy po zabiegu intensywnie napinać (np. marszczyć czoło), ale nie powinno się masować skóry. Przez kilka godzin należy unikać intensywnej ekspozycji na słońce i powstrzymać się od wizyt w solarium.

Zachęcamy do kontaktu – Ortoclinic Wrocław.