dr n. med. Szymon Łukasz Dragan

Współtwórca i współzałożyciel Ortoclinic. Specjalista w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Adiunkt Zakładu Rehabilitacji Katedry Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Absolwent wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Członek zespołu badawczego, który uzyskał w 2011r. Pierwszą Nagrodę Premiera za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne w ramach planu badawczego realizowanego w 2010 roku pt. Nieinwazyjny system planowania i wspomagania zabiegów operacyjnych, w szczególności ortopedycznych i laryngologicznych zrealizowany przez polski zespół we współpracy z naukowcami Uniwersytetu w Ulm i Frankfurcie. Posiada duże doświadczenie w zakresie artroskopii i ultrasonografii narządu ruchu, terapii osoczem bogatopłytkowym oraz komórkami macierzystymi.

Dotychczasowa kariera zawodowa
 • 2001 – 2007 , studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, ukończone uzyskaniem w dniu 26 czerwca 2007 dyplomu i tytułu zawodowego lekarza.
 • 2007 – 2008, staż podyplomowy w Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.
 • 2008, rezydentura w Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
 • 2013, tytuł doktora nauk medycznych uzyskany na podstawie obrony rozprawy doktorskiej: Zastosowanie nawigowanej ultrasonografii do oceny zniekształceń i nierówności kończyn dolnych.
 • 2015, specjalizacja w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • 2015, Starszy Asystent w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
 • 2015, Adiunkt Zakładu Rehabilitacji Katedry Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Wybrane staże zawodowe i naukowe
 • Helios Klinicum Emil von Bering, Klinik fur Orthopadie, Berlin, 20-30.lipca 2004.
 • XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w Szczecinie, 15-18 września 2004.
 • Nowoczesne Techniki Rekonstrukcji ACL 12.11.2007. Szpital im. Św. Rodziny, Rudna Mała, kierownik kursu: Stephen Howell MD, Przewodniczący International ACL Study Group.
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Zakrzepica- trendy 2007, 7-8 grudnia 2007, Polanica Zdrój.
 • Szkolenie w zakresie stosowania czynników wzrostu, Biomet Group, Wrocław, 2007.
 • II Polsko-Niemieckie Sympozjum „Reumatologia Praktyczna” i warsztaty „Podstawy Ultrasonografii Narządu Ruchu”, 17-18.04 2008, Wrocław organizowana przez Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Reumatologii i Katedrę i Klinikę Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej we Wrocławiu.
 • I międzynarodowy kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej 4-5 grudnia 2009r., Warszawa, Polska.
 • Diagnostyka USG narządu ruchu, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2010r., Zamość, Polska
 • AOTrauma Course—Principles in Operative Fracture Management. Białystok, Poland. May 2010.
 • Arthroscopic ACL reconstruction surgical demonstrations, 24-25 May 2010, Porto, Portugal.
 • AOTrauma Course—Principles in Operative Fracture Management. Davos, Switzerland. December 2011.
 • Artroskopia Barku – kurs dla zaawansowanych, kwiecień 2013, Bielsko-Biała, Polska
Wybrane Publikacje naukowe
 • Ocena powtarzalności pomiarów parametrów biomechanicznych kończyny dolnej z zastosowaniem nawigowanego USG i rentgenometrii. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2014, 40-51.
 • Skuteczność repozycji zamkniętej i możliwości jej utrzymania w opatrunku gipsowym w poszczególnych typach złamań dalszego końca kości promieniowej. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2007, 6(6),Vol.9, 577-590.
 • Analiza porównawcza wyników leczenia operacyjnego złamania szyjki kości udowej przy pomocy kaniulowanych śrub AO i płyty DHS. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2008; 10 (4): 345-356.
 • Influence of cementless cup surface on stability and bone fixation 2 years after total hip arthroplasty. Acta of Bioengineering and Biomechanics 0; 14(2):27-35
 • Evaluation of dynamic formation of cervical spine column based on functional radiological studies in patients after cervical spine injury.
  Acta of Bioengineering and Biomechanics 2011; 13(3):105-109
 • Influence of whiplash injury on cervical spine stability. Acta of Bioengineering and Biomechanics 2011; 13(4):59-63
 • The investigation of the lower limb geometry using 3D sonography and magnetic resonance. Measurement Volume 45, Issue 4, May 2012, Pages 702–710
 • Kyphosis correction after vertebroplasty in osteoporotic vertebral compression fractures Acta Bioeng.Biomech. 2012 Vol.14 no.4; s.63-69
 • The use of thermographic examination to evaluate outcome in the conservative and surgical treatment of scoliosis Ortop.Traumatol.Rehab. 2008 Vol.10 suppl.2; s.16 poz.26
 • Diagnosis therapy and pathomechanism of acute complains after „whiplash injury”. Prace studentów Politechniki Wrocławskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2006, Seria: Konferencje. 2nd Students, Scientific Conference of Biomedical Engineering, Bio-Eng-Young, 2006, 45-46.
 • Ocena ubytków krwi i znaczenie pooperacyjnej autotransfuzji w alloplastykach stawu kolanowego. Ortopedia, traumatologia, rehabilitacja 2012; 14 (1)
 • Badania nad wpływem zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego na zachowanie się środka ciężkości ciała i zaburzenie funkcji chodu. Konferencja Studenckiego Towarzystwa Naukowego Akademii Medycznej we Wrocławiu, 2007.
 • Osteoporoza- niedoceniany problem. XV Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Nefrologicznych oraz Medycyny Rodzinnej z udziałem Lekarzy. Wrocław-Szklarska Poręba 26-28 kwietnia 2007. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2007; Program szczegółowy-Streszczenia prac, Wrocław 2007, 88-90
 • Sposoby postępowania w endoprotezoplastyce rewizyjnej kolana u chorych z dużymi zaburzeniami osi stawu. Warszawa 15-18 września 2010 roku XXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Materiały zjazdowe.
 • Zastosowanie fal USG w nawigowaniu operacji ortopedycznych wymagających korekcji osi kończyny. Warszawa 15-18 września 2010 roku XXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Materiały zjazdowe.
 • Ocena wyników operacji rewizyjnych w dużych ubytkach kostnych stawu kolanowego. Warszawa 15-18 września 2010 roku XXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Materiały zjazdowe.
 • Ocena wyników leczenia chorych z artrozą przedziału przyśrodkowego stawu kolanowego z zastosowaniem endoprotezy jednoprzedziałowej i osteotomii podkolanowej. Warszawa 15-18 września 2010 roku XXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Materiały zjazdowe.
 • Efficiency of early rehabilitation in patients with respiratory distress after total hip arthroplasty W:International Conference „Advances in pneumology”. Wrocław, [October 5-6], 2012 [abstracts CD-ROM]; poz.media/pdf/ab275_2.pdf
 • Influence of regional anaesthesia on respiratory efficiency in patients after total hip arthroplast W:International Conference „Advances in pneumology”. Wrocław, [October 5-6], 2012 [abstracts CD-ROM]; poz.media/pdf/ab275_1.pdf
 • Infekcje układu kostno-stawowego W:Medycyna rodzinna – co nowego? T.2 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.184-190 ISBN 978-83-61415-14-5
 • Jałowe martwice kości u dzieci i młodzieży W:Medycyna rodzinna – co nowego? T.2 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.190-195 ISBN 978-83-61415-14-5
 • Wybrane wady wrodzone i nabyte narządu ruchu W:Medycyna rodzinna – co nowego? T.2 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.163-184 ISBN 978-83-61415-14-5